Laudato Si – eerste indrukken

Featured

De nieuwe encycliek van de Paus is uit! De eerste die helemaal door hemzelf is geredigeerd. Het eerste pauselijk schrijven ooit dat helemaal aan de ecologie is gewijd. Hieronder enkele persoonlijke eerste indrukken, na iets minder dan de helft (85 bladzijden) te hebben gelezen. … Continue reading

Max

Featured

Hij woont in San Francisco en is dakloos. Hij heeft slechts een paar tanden in zijn mond. Hij zegt dat hij Max heet en een Vietnamveteraan is. Niet eerder heb ik zoveel dak- en thuislozen gezien als hier. De meesten bedelen niet, ze liggen in de zon op een van de vele stukjes groen in de stad, of … Continue reading